Voetzonereflex

Reflexzonetherapie is een natuurgeneeswijze die al duizenden jaren geleden door de Egyptenaren, de Chinese volkeren en de Indianen werd toegepast.

Reflexzonetherapie gaat uit van het principe dat onder andere op handen en voeten gebieden (reflexzones) liggen die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam.

Reflexologie is een methode tot het stimuleren van die reflexen in de handen of de voeten om in corresponderende delen van het lichaam reacties op te wekken. Die reacties kunnen het best omschreven worden als ontspanning of terugkeer naar de evenwichtstoestand (homeostase) binnen alle ingewikkelde lichaamsfuncties.

VoetzonereflexVoetzonereflexVoetzonereflex

VoetzonereflexVoetzonereflex